Przedszkole Miejskie nr 7
w Legionowie

Deklaracja kontynuacji

SZANOWNI RODZICE !!!
Składanie Deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy od dnia 25 lutego br./wtorek/
a kończymy w dniu 02 marca br./poniedziałek/ o godz. 12.00
w sekretariacie przedszkola.

Deklaracje można pobrać w sekretariacie, u nauczycieli grup oraz ze strony internetowej przedszkola
– zakładka „Deklaracja kontynuacji”

Niezłożenie deklaracji w w/w terminie skutkuje nie kontynuowaniem edukacji w naszym przedszkolu.
Złożenie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w r. szk. 2020/2021 w danej placówce uniemożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.