-
Strona Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Janusza Korczaka
Logo w Legionowie
ul. Husarska 18A,
05-120 Legionowo
Kontakt: (22) 732-13-72
e-mail:
przedszkole-siodemka@wp.pl
Foto
Strona Główna

Deklaracja dostępności

-
Wersja do drukudruk
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr7, im. Janusza Korczaka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pm7.legionowo.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona nie posiada ułatwień dla osób niepełnosprawnych;
 • Brak informacji w języku migowym;
 • Materiały przedstawione są w formie graficznej bez podpisu alternatywnego w formie pdf lub scanu;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr7, im. Janusza Korczaka w Legionowie
 • Adres: 05-120 Legionowo, ul. Husarska 18 A
 • E-mail: przedszkole-siodemka@wp.pl
 • Telefon: 22 732-13-72

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obiekt  przedszkola jest budynkiem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym do 12m/niskim, częściowo piwnicznym. Do budynku zapewniony jest dojazd  oraz dojście z dwóch stron tj. od ul. Hetmańskiej oraz od ul. Orlej.Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne dostają się do budynku  bezpośrednio z poziomu chodnika. Przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W centrum przedszkola znajduje sie duży kwadratowy hol. Z holu do sal prowadzą szerokie korytarze w prawo i w lewo, przy każdej  sali usytuowane są szatnie dla dzieci.Przy każdej sali w zespole sanitarnym znajduje się jedna toaleta przystosowana dla dzieci na wózkach . W budynku znajduje się  też toaleta dla niepełnosprawnych osób dorosłych. Wzdłuż korytarzy znajdują się  pokoje administracji i obsługi przedszkola. Wszystkie drzwi wewnętrzne mają szerokość w świetle 90 cm aby umożliwić przejazd osoby na wózku.W holu głównym i korytarzach wytyczony jest szlak komunikacyjny dla osó słabowidzących poprzez zastosowanie kontrastowej kolorystyki podłóg. W budynku nie ma oznaczeń w języku Brajla.Tablica informacyjna znajduje się w wejściu głównym do budynku.

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Dorota Stankiewicz, data: 28.09.2020 r., godz. 14.40
Ostatnia aktualizacja: Dorota Stankiewicz, data: 28.09.2020 r., godz. 14.41
Liczba odwiedzin: 229