„Wspólnie przełamując milczenie"

Data: 09.12.2020 r., godz. 00.00    35
Realizacja działań w ramach udziału w akcji „Październik - Międzynarodowy Miesiąc AAC”
Na całym świecie jest wiele osób niemówiących, które zamiast wypowiadanych słów używają innych sposobów, by się porozumiewać (symbole, gesty, komunikatory). Październik jest międzynarodowym miesiącem AAC, czyli miesiącem promującym i rozpowszechniającym alternatywne i wspomagające metody komunikacji.
„Wspólnie przełamując milczenie” to hasło tegorocznej akcji, do której od kilku lat jesteśmy zapraszani dzięki współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.
Grupa „Odkrywcy” która już kolejny rok realizowała działania w ramach udziału w akcji AAC miała nie łatwe zadania do wykonania a było ich też niemało. Dzieci musiały wspólnie stworzyć obraz przedstawiający duży symbol i był to symbol określający „przedszkole”, zaprojektować plakat promujący akcję AAC, nauczyć się śpiewu a raczej pokazywania gestów MAKATON - wybranych słów w piosenkach, napisać list do Pana Starosty. Najtrudniejszym zadaniem było wspólne nagranie filmu również dla Pana Starosty i opowiedzenie w nim o naszej małej koleżance z PZSziPS. Nasz film bardzo spodobał się adresatowi i został zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
Mamy nadzieję że dzięki tym zadaniom pokazaliśmy, że możemy Razem tworzyć przestrzeń do rozmowy dla każdego człowieka.
dn/m-c X-XI 2020