Opłaty

Liczba odwiedzających: 4449

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu uiszczamy do 10 dnia miesiąca
Koszt wyżywienia: stawka dzienna 10zl 
Numer konta bankowego, na które należy wpłacać opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu.

Santander Bank Polska S.A.
61 1090 1841 0000 0001 4149 0737