PILNE

Data: 25.03.2021 r., godz. 00.00    125
Komunikat dyrektora w sprawie ograniczenia funkcjonowania przedszkola

Szanowni Państwo,                                                                                                                                         

W związku z komunikatem premiera zamieszczonym na stronie www.gov.pl/web/premier dotyczącym zamknięcia przedszkoli od 27.03.2021r. do 09.04.2021r. oraz koniecznością zorganizowania opieki wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej) proszę rodziców będących w trakcie wykonywania zadań służbowych wyżej wymienionych służb o zadeklarowanie obecności swojego dziecka w przedszkolu w okresie 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. poprzez wypełnione oświadczenia ( wzór na dole strony) i przesłanie na adres: przedszkole-siodemka@wp.pl lub przekazaniu nauczycielom grup najpóźniej do 26.03.2021r. do godz. 13.00 Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, właściwej opieki i wyżywienia, proszę sprawę potraktować jako pilną. Dla pozostałych dzieci, decyzją Premiera, przedszkole pozostaje zamknięte do dnia 9 kwietnia 2021 r.

 

 

                                                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                                                              Dyrektor Przedszkola

                                                                                                                              /-/ Dorota Stankiewicz

OŚWIADCZENIE- WZÓR