INFORMACJA

Data: 26.03.2021 r., godz. 00.00    104
Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Szanowni Państwo

W związku z ukazaniem się w dniu dzisiejszym projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wprowadzonych w w/w projekcie zmian dotyczących osób uprawnionych do skorzystania z zajęć w przedszkolu (tj. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rodziców dzieci zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID), zamieszczamy zmodyfikowany wzór wniosku dostosowany do planowanych regulacji prawnych. Zgodnie z projektem w/w Rozporządzenia rodzic zobowiązany jest złożyć wniosek, stąd też prosimy o wypełnienie wniosku (w załączniku) i przesłanie na adres: przedszkole-siodemka@wp.pl najpóźniej do godzin. 14.00 26.03.2021r. (tj. piątek) lub przekazaniu nauczycielom grup. Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola

/-/ Dorota Stankiewicz

WZÓR WNIOSKU