Aktualizacja

Data: 28.03.2021 r., godz. 00.00    102
 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Szanowni Rodzice

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczącym zamknięcia przedszkoli od 27.03.2021r. do 09.04.2021r. oraz koniecznością zorganizowania zajęć w przedszkolu dzieciom rodziców uprawnionych w przepisach rozporządzenia proszę o wypełnienie wniosku (w załączniku) i przesłanie na adres: przedszkole-siodemka@wp.pl  lub dostarczenie do przedszkola.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola

/-/ Dorota Stankiewicz