KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W GR. PODRÓŻNICY

Data: 13.11.2021 r., godz. 00.00    254
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W GR. PODRÓŻNICY

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W GR. PODRÓŻNICY

Szanowni Rodzice


Informuję, że w terminie 17-19 listopada 2021 r. dla grupy przedszkolnej - „Podróżnicy”
będą zawieszone zajęcia, to oznacza, że w w/w terminie dzieci nie mogą uczęszczać do
przedszkola. Powodem zawieszenia zajęć jest pozytywny wynik testu SARS-COV-2 u
pracownika wykonujacego obowiązki w w/w grupie. Decyzja została podjęta po uzyskaniu
pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie oraz zgody
organu prowadzącego – Prezydenta Miasta Legionowo.
Jednocześnie na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 982 z późn.zm.) informuję, że zajęcia dla grupy „Podróżnicy”, w której nastąpiło zawieszenie, realizowane będą przez nauczycieli przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy internetowej przedszkola


Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola

/-/Dorota Stankiewicz