KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ GR. SŁONECZKA

Data: 15.11.2021 r., godz. 17.00    129
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W GR. SŁONECZKA

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W GR. SŁONECZKA


Szanowni Rodzice
Informuję, że w terminie 16-19 listopada 2021 r. dla grupy przedszkolnej - „Słoneczka”
będą zawieszone zajęcia, to oznacza, że w w/w terminie dzieci nie mogą uczęszczać do
przedszkola. Powodem zawieszenia zajęć jest pozytywny wynik testu SARS-COV-2 u
nauczyciela grupy. Decyzja została podjęta po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie oraz zgody organu prowadzącego – Prezydenta
Miasta Legionowo.
Jednocześnie na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28
maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 982
z późn.zm.) informuję, że zajęcia dla grupy „Słoneczka”, w której nastąpiło zawieszenie,
realizowane będą przez nauczyciela przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość za
pośrednictwem platformy internetowej przedszkola.


Z poważaniem
Dyrektor Przedszkola
/-/Dorota Stankiewicz