KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ GR. KOLORKI

Data: 18.11.2021 r., godz. 15.00    131
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ GR. KOLORKI

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W GR. KOLORKI


Szanowni Rodzice,


 Informuję, że w terminie 19-25 listopada 2021 r. dla grupy przedszkolnej - „Kolorki”
będą zawieszone zajęcia, to oznacza, że w w/w terminie dzieci nie mogą uczęszczać do
przedszkola. Powodem zawieszenia zajęć jest pozytywny wynik testu SARS-COV-2 u jednego dziecka uczęszczającego do w/w grupy.

Decyzja została podjęta po uzyskaniu pozytywnej opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie oraz zgody organu prowadzącego –
Prezydenta Miasta Legionowo.
Jednocześnie na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28
maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 982
z późn.zm.) informuję, że zajęcia dla grupy „Kolorki”, w której nastąpiło zawieszenie,
realizowane będą przez nauczyciela przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy internetowej przedszkola.
 Z poważaniem
 Dyrektor Przedszkola
 /-/Dorota Stankiewicz