DEKLARACJE KONTYNUACJI

Data: 22.02.2021 r., godz. 10.00    38
Od 24 lutego br./środa/ do 02 marca br./wtorek/ do godz. 12.00 można składać deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Deklarację można pobrać od nauczycieli grup, od pracowników w wejściu głównym oraz ze strony internetowej przedszkola, zakładka „Dla Rodziców” Wypełnioną deklarację należy przekazać nauczycielowi grupy lub pracownikowi w wejściu głównym do przedszkola.WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE DLA RODZICÓW- DEKLARACJA KONTYNUACJI


DEKLARACJA KONTYNUACJI